1. Помощен център
 2. Персонализирана интеграция на ERP

Внос и износ на продуктови данни в ERP

Усъвършенствайте управлението на инвентара си с гъвкавите функции за внос и износ на продуктови данни в нашата ERP система.

Износ на продуктови данни

 1. Влезте в системата.
 2. Изберете модул Инвентар. 2
 3. Навигирайте до подменюто Продукти и изберете опцията Продукти. 3
 4. Изберете List изглед на продуките. 4
 5. Изберете конкретните продукти, на които желаете да направите износ. 5
 6. Натиснете бутона Действие и изберете Износ. 6
 7. Завършете процеса, като натиснете бутона Износ. 7-1

Персонализирайте отчета за износ, като изберете раздели, които да бъдат включени или изключени и формата, в който искате да бъде експортиран – XLSX или CSV. 4.2

Важно: Ако изберете опцията I want to update data (Искам да актуализирам данни)– системата автоматично ще адаптира „Налични полета“ и „Полета за износ“ спрямо полетата, които позволяват актуализации. Полезно за внос на данни, когато искате да актуализирате информация на съществуващ продукт. Тази опция включва поле ID във файла, което отговаря на съществуващото ID на продукта, така системата ще разпознае кой продукт да актуализира.

 

Внос на продуктови данни

Стъпки за внос на данни на продукт:

 1. Преминете отново през предишните стъпки (1-4) за навигация.
 2. Натиснете бутона Любими и изберете Import records от наличните опции. 111
 3. Качете файл във формат CSV или XLXS, като проверите дали полетата съдържат валидна информация (напр. като се уверите, че категорията съществува). 222

След като файлът е качен, ще се появи нова форма, която съдържа информация за съпоставянето между колоните на файла (File Column) и системните полета на ERP(Odoo Field), както и 4 възможни действия, които да предприемете с файла за внос: upload file bg

 • ВНОС – този бутон ще задейства вноса на качения файл. 
 • ТЕСТ – този бутон ще стартира тест, за да провери дали всички полета са попълнени и картографирани (mapped) правилно. error

Ако част от информацията във файла липсва или е неправилна, ще се покаже съобщение в системата, което ще посочи в кое поле има грешка. фиелд

Бележка: При картографирането (mapping) на полетата, понякога може да има разлика между името на полето във файла и името в ERP системата. В такъв случай, изберете опция от падащото меню, която да отговаря на името на полето в ERP.

correctАко цялата информация във файла е правилна, системата ще покаже съобщение, че файлът е готов за внос.

 • ЗАРЕДЕТЕ ФАЙЛ – този бутон дава възможност за избор на файл за внос (след извършване на корекции във файла, както е указано в системното съобщение, преди това).
 • ОТКАЗ - този бутон ще отмени операцията по внос.
5.    Финализирайте процеса, като натиснете бутона Внос. upload file bg - Copy