Групово управление на продукти в каталога

Бърз и ефективен начин за маркиране, активиране/деактивиране и изтриване на продукти в каталога, с цел бързо актуализиране на списъка с артикули в онлайн магазина

С платформата NEXT BASKET лесно можете да управлявате кои продукти да бъдат видими или не за клиентите на вашия онлайн магазин. С опцията Масови действия това се случва бързо за групи и голям обем от продукти, чийто статут желаете да промените наведнъж.

Изтриване на продукти

За да изтриете едновременно голям брой продукти,
1. Отидете на Каталог > Продукти и натиснете падащото меню в левия ъгъл на таблицата.
Групово управление на продукти в каталога 1
2. Изберете от предоставените опции за масово избиране на продукти:
- Изберете всички
- Изберете продуктите на текущата страница
- *или изберете ръчно продуктите, които желаете да управлявате групово, чрез клик в кутийката за всеки артикул
Групово управление на продукти в каталога 2

3. След избора на съответната опция, натиснете бутона Масови действия и изберете желаното действие: Активиране/Деактивиране на избраните продукти, Маркиране на продукти като нови или Изтриване на избраните продукти.
Групово управление на продукти в каталога 3
   
Гледайте нашето видео по-долу - то върви ръка за ръка с инструкциите в тази статия: