Създаване на Категории

Добавяне на една или повече категории за по-прегледни каталози

Създаване на Категория

1. Отидете на Каталог > Категории > Създаване на категория.

създаване на категории 1 additional

2. Въведете Име на категорията. Използвайте бутонът-превключвател "Активна на магазина", за да определите дали вашата категория ще бъде видима във вашия магазин или нe.
създаване на категории 2 additional

3. Препоръчва се да имате Картинка за вашата категория. Именувайте изображението си с подходящо за SEO име и го добавете (drag & drop) в съответната кутийка.

4. Препоръчва се да имате Иконка за вашата категория. Именувайте иконката си с SEO-подходящо име и го добавете чрез съответната кутийка.
създаване на категории 4

5. По-надолу ще откриете полетата Oписание в началото на категорията и Описание в края на категорията, които трябва да попълните. описание

6. Въведете Често задавани въпроси за вашата категория (полето не е задължително).

7. От списъка Гугъл таксономия, изберете категорията, която най-много съответства на тази, която създавате. 

8. Задайте ДДС на категорията си. Посочете процента на ДДС, който се прилага за продуктите в тази категория, ако е различен от процента по подразбиране на магазина. ДДС

9. Натиснете Запази в горния десен ъгъл на екрана, за да потвърдите създаването на новата категория.

създаване на категории 4 additional

Актуализирайте съществуваща категория

Каталог > Категории

Винаги можете да промените едно или повече свойства на дадена категория. Например, можете да добавите въпрос от секция "Често задавани въпроси" или да разширите вашето описание.

Актуализирането на категория означава да промените една или повече от нейните настройки.

За да редактирате категория:

1. Отидете в Каталог > Категории

2. Изберете категорията, която искате да актуализирате. Въведете стойностите, които искате да промените: например: описанието или добавяне на SEO информация.

създаване на категории 5 additional

4. За да потвърдите направените промени, изберете Запази.
създаване на категории 6 additional

 

Конфигурирайте SEO за категория

  1. Отидете на Каталог > Категории > Изберете категорията, която искате да актуализирате.
  2. Изберете следващия раздел: SEO.
  3. В новопоказания панел, въведете SEO-насочено Заглавие за категорията.
    създаване на категории 7 additional
  4. Точно под него, въведете SEO-насоченоОписание за категорията.
    Пример: Най-качествените дамски рокли в България и Европейския съюз.
  5. За да потвърдите промените, натиснете бутона Запази.

Гледайте нашето видео по-долу - то върви ръка за ръка с инструкциите в тази статия: