Настройка на футър

Бързо създаване и персонализация на футъра на вашия онлайн магазин

"Футър" е долната секция на уебсайт, която обикновено съдържа важна информация като авторски права, контакти, търговски условия, начини на плащане и др.

Дизайн > Футър

След като сте създали своя онлайн магазин, можете да настроите неговия футър. В Административния панел, отидете на Дизайн > Футър

настройка на футър 1 additional
Първоначално, футърът на вашия новосъздаден уеб магазин е празен. Той съдържа няколко колони по подразбиране, но все още няма връзки към тях. настройка футър additional 2

С всяка колона на футъра, можете да извършвате следните действия:

  • Промяна на името на колоната: натиснете бутона за редакция и въведете предпочитаното от вас име на колоната.
  • Добавяне или премахване на връзки във футъра.
  • Промяна на подредбата на връзките във футъра.
  • Добавяне или премахване на Статични страници.

Добавяне на Статични страници във Футър

1. Отидете на Дизайн > Футър

Зaбележка: Трябва да сте създали статични страници (Страници със Съдържание), за да можете да ги визуализирате на екрана и във футъра. Вижте как се създава статична страница.

2. На страницата "Създай своя Футър" можете да видите вашите създадени статични страници в полето "Налични статични страници". Изберете връзка и я преместете чрез "влачене и пускане" в избрана секция на футъра.

3. Натиснете Запази, за да публикувате промяната във футъра.

настройка футър additional 3

Гледайте нашето видео по-долу - то върви ръка за ръка с инструкциите в тази статия: