Конфигуриране на плащанията

Настройката на плащанията е важен елемент в управлението на вашия онлайн магазин

Това е процес, който лесно можете да направите през Административния панел на вашия магазин.

  1. В главното меню на Административния панел, отидете на Приложения.
    Конфигуриране на плащанията 1 additional


  2. В тази секцията имате достъп до някои от актуалните методи за виртуално плащане (Stripe, Borica, Epay, MyPOS, Банков превод и др.).
  3. Натиснете бутона Инсталирай на желаното приложение, след което натиснете Настройки.
    Конфигуриране на плащанията 2 additional
  4. Въведете нужната информация в определените за това полета и потвърдете настройките чрез бутона Запази.

Настройката на информация за платежни методи е от жизнено важно значение за безпроблемното стартиране и работа на онлайн магазина. Може да редактирате тази информация по всяко време.