Управление на Етикети

Фокусиране на вниманието на клиентите на онлайн магазина върху определена група продукти чрез етикети

Етикетита са полезна функционалност, когато желаете да маркирате определена група продукти в своя магазин, с цел те да "изпъкнат" и ускорят продажбите си.

Пример за етикети

Когато има дадена „Нова“ колекция от дрехи и желаете тя да бъде обозначена по специален начин, в платформата на NEXT BASKET, можете да го направите именно чрез тази функционалност.

За да управлявате и използвате етикети, отидете в Каталог > Етикети.

using labels additional 1 BG

За да ги използвате и настроите даден етикет, кликнете на неговия бутон за редакция.

using labels additional 3 BG

Имате възможност да добавите изображение и текст за съответния етикет чрез предназначениете за целта полета.

Задайте продължителността на етикета в полето Дни активност - например, ако желаете да промотирате нови продукти през следващите десет дни, задайте продължителността за този конкретен период. По този начин всеки продукт, който качвате в онлайн магазина през избрания период, ще бъде маркиран с етикета "Нов".

За да потвърдите, задайте статуса на Активно и потвърдете с бутона Запази.

*Винаги можете да "скриете" (деактивирате) зададен етикет като изключите бутона "Активно" в дъното на екрана за съответния етикет.

 using labels additional 2 BG
 
Гледайте нашето видео по-долу - то върви ръка за ръка с инструкциите в тази статия: