Наличност да продукт

Поддържането на каталог с продукти е важна задача при управление на онлайн магазин

Електронната търговията е динамичен процес и често се налага актуализация на информацията, която вашият онлайн магазин предлага на своите клиенти.
Един от най-често променящите се елементи е наличието на продукти.
Чрез своя NEXT BASKET админ панел, лесно можете да коригирате всяка промяна в броя и количеството на даден артикул, за да не се получават несъответствия между обявени бройки в онлайн магазина и реалната складова наличност.

Проверка на наличност на продукт

Влезте в админ панела на магазина си. Отидете на Каталог > Продукти.
Информацията за броя налични продукти ще бъде видима за всеки артикул поотделно в колоната Наличност.

Наличност да продукт 1

Промяна на наличност

В случай на извършена покупка от вашия онлайн магазин, системата автоматично актуализира броя на продуктите.
В случай че даден продукт бива върнат от клиент към вас, трябва да въведете промяната.
Този процес е лесен и може да бъде използван винаги, когато желаете да промените броя на продуктите в каталога си минавайки през следните стъпки:
1. Отидете на Каталог > Продукти и натиснете бутона за редактиране срещу продукта, чиято наличност желаете да промените.
Наличност да продукт 2
 
2. Плъзнете екрана надолу до полето "Наличност" и въведете нужните промени. В случай че наличността е неограничена, натиснете бутона-превключвател "Неограничена наличност".
Наличност да продукт 3-1
 
3. За да потвърдите промените, натиснете бутона Запази в горната дясна част на админ панела.