Настройка на електронна поща

Наличието на имейл(електронна поща) е задължително, за да създадете вашия магазин.

Важно е да използвате електронна поща, до която имате достъп.

Процесът за въвеждане на електронна поща към вашия олайн магазин протича в няколко лесни стъпки.

При създаване на нов магазин:

Отидете на Бизнес > Магазини > Създаване на магазин
Настройка на електронна поща 1

Настройка на електронна поща 2 additional

В полетата за въвеждане на иформация трябва да добавите нужните данни, като в полето "имейл", въведете електронната поща, на която да получавате известия за онлайн поръчки от вашите клиенти.

Настройка на електронна поща 3

При промяна на имейл на съществуващ магазин:

  1. Докато сте във вашия Административен панел, отидете на Бизнес > Магазини.
  2. Натиснете бутона за редактиране на съответния магазин. 
    Настройка на електронна поща 4 additional
  3. В полето "Имейл" редактирайте съществуващия имейл и добавете нов.
    Настройка на електронна поща 5 additional
  4. Потвърдете промените с бутона Запази, най-долу вдясно.