Настройка на платежен метод Stripe

Задаване на платежен метод Stripe за бързи и сигурни онлайн плащания към вашия онлайн бизнес

За настройката на платежен метод Stripe в платформата на NEXT BASKET е необходимо първо да създадете свой акаунт в Stripe, откъдето да вземете следните стойности: Таен ключ(Secret key), Публичен ключ(Publishable key), Webhook Secret.

Настройка на платежен метод Stripe additional 3

За да достъпите до информацията за Secret key и Publishable key е необходимо да влезете в секция Developers в Stripe акаунта си и да селектирате опцията API keys:

stripe 2

От там можете да вземете стойностите за двата ключа (keys), нужни за настройката на платежния метод.

*В случай че не разполагате с Webhook Secret, можете да създадете, преминавайки през следния процес:  

  1. Отидете на https://dashboard.stripe.com/test/webhooks.
  2. Щракнете върху Добавяне на крайна точка.
  3. Попълнете URL на endpoint-a във формат "domain/payments/v1/en_US/payments/stripe/webhooks/{tenantId}".

Пример за етап: https://api-stage.nextbasket.dev/payments/v1/en_US/payments/stripe/webhooks/6a078d82-3810-4446-b03d-e15f2a1029fa

4. Изберете "Изберете събития". Трябва да добавите: payment_intent.succeeded, payment_intent.canceled, payment_intent.payment_failed


5. Щракнете върху "Add endpoint" (Добавяне на крайна точка). При приключване на този процес, вашата webhook трябва да изглежда по следния начин: 

stripe 3 additional

  

6. Кликнете върху текущия Webhook, за да получите вашия secret.

stripe 4 additional


8. На следващата страница, в секция Signing secret, натиснете бутона Reveal.
stripe 4

9. Задайте паролата си, с която влизате във вашия Stripe акаунт и потвърдете с бутона Continue.

stripe 5

След като влезете, ще видите вашия Webhook secret:

stripe 6

След като достъпите информацията, описана в предходните стъпки е необходимо да я копирате и да влезете във вашия NEXT BASKET Административен панел.

  1. Отидете на Приложения > За да инсталирате приложението Stripe, натиснете бутон Инсталирай, след което Настройки.
    Настройка на платежен метод Stripe additional
  2. Поставете копираната информация в съответните полета. За да активирате настройките, променете Статуса на Активен и потвърдете с бутона Запази.
    Настройка на платежен метод Stripe additional 2-1