1. Помощен център
  2. Персонализирана интеграция на ERP

Настройка на специална цена през ERP системата

Бързо създаване и настройка на специална цена на продукт чрез ERP системата

Чрез интегрираната ERP система към админ панела на вашия магазин, можете да настройвате специална цена на продукти. Функцията е изключително полезна за бизнес начинания във вашия онлайн магазин и предлага възможностите за промотиране на продуктите ви.  

  

Настройка на специална цена през ERP системата  

  • Влезте в своя профил в ERP системата. 
  • Отидете на главното меню. 

Настройка на специална цена през ERP системата 1

За да настроите Специална цена,  

1. Изберете модул Продажби. 

Настройка на специална цена през ERP системата 2 new

2. Изберете Продукти > Ценови листи. 

   Настройка на специална цена през ERP системата 3 new

  

3. Натиснете бутона Нов. 

Настройка на специална цена през ERP системата 4 new

4. Въведете наименование на специалната цена, която желаете да създадете. След което натиснете опцията Добави ред. 

Настройка на специална цена през ERP системата 5

Изберете начин на изчисление на цената от възможните опции:  

  • Фиксирана цена -  Задайте специалната цена на продукта на фиксирана сума.
  • Отстъпка - Конфигурирайте специалната цена да се образува чрез дефиниране на процент на отстъпка от продажната цена 
  • Формула – Създайте формула за ценообразуване, като използвате правилата за ценообразуване на Odoo.

Изберете как да приложите новото ценово правило:  

  • Всички продукти – Специалната цена ще бъде приложена на всички активни продукти в системата 
  • Категория продукт – Специалната цена ще бъде приложена на определена категория от продукти  
  • Продукт – Специалната цена ще бъде приложена на конкретен продукт 
  • Продуктов вариант – Специалната цена ще бъде приложена на определени варианти на продукт 

5. В случая следваме процентова отстъпка: Въведете процентовата отстъпка > Определете приложението на отстъпката > Настройте време на Валидност. 

Настройка на специална цена през ERP системата 6

6. Потвърдете с бутона Запазете и Затворете (или със Запазете & Ново, ако желаете да продължите със създаването на специални цени). 

7. Запазете настройките с бутона Save Manuаlly. 

Настройка на специална цена през ERP системата 7

  

Важно: Визуализация на промените в продуктовите карти на продуктите (в случая настройка на специална цена) се актуализира в предварително опеделен час всеки ден. Ето защо току що нанесени промени, е възможно да не се актуализират в продуктовите карти и онлайн магазина веднага. В случай че желаете промените да бъдат видими веднага, обърнете се към специалист/акаунт мениджър от NEXT BASKET. 

Когато даден продукт има настроена специална цена, тя винаги ще се взима с приоритет пред стандартната продажна цена.