Настройте опцията за промоция „Пакетна цена“

Този тип промоция може да увеличи доверието в продуктите и услугите, които предлагате във вашия онлайн магазин

Този тип промоционален механизъм "Купи Х Продукта и Вземи Y Безплатно" (Пакетна цена) е важна част от модула за Промоции и Отстъпки на вашия онлайн магазин. Опцията предлага възможност на вашите клиенти да заплатят определен брой продукт/продукти и да получат определен бонус. Така може да създавате промоции като "Купи 5 Ризи, Вземи 7 с пакетна цена" или "Купи 5, Вземи 2 Безплатно".

Тази опция е достъпна в админ анела на вашия онлайн магазин.

Настройте опцията „Купи X Продукта и Вземи Y Безплатно“ (Пакетна цена)

 1. Отидете в админ панела на вашия онлайн магазин.
 2. В главното меню, отидете на Маркетинг.
  пакетна цена 1
 3. Изберете Промоции и отстъпки.
  пакетна цена 2
 4. Натиснете бутона Създаване на ценово правило.
  пакетна цена 3
 5. От падащото меню, изберете Пакет.
  пакетна цена 4
 6. Въведете необходимата информация за промоцията:
  • Име
  • Описание
  • Приложи към – изберете дали да приложите промоцията към Продукти, Категории, Марки или Етикети.

пакетна цена 5

    • Купете X Вземете Y Механика – изберете минималното количество за поръчка и безплатното количество, което клиентите ще получат при покупката.
    • Промоции, насочени към клиенти – изберете дали искате да насочите промоцията към всички ваши клиенти или към конкретна група клиенти.

   пакетна цена 6

   7. Финални стъпки, за да бъде промоцията видима за клиенти използвайте превключвателите, за да зададете продължителност на промоцията или я задайте като постоянна. След това използвайте специалния бутон за превключване, за да зададете промоцията на Активен статус.

   8. Потвърдете и активирайте промоцията с бутона Запази.

   пакетна цена 7