Обозначение на чупливи продукти

Чрез админ панела на своя магазин, лесно можете да въвеждате различна информация за всеки един продукт, включително дали е чуплив или не

Транспортирането на чупливи продукти е често срещано в търговските процеси. За да се подобри услугата на вашия онлайн магазин, можете в няколко стъпки да определите даден продукт като чуплив. Тази информация ще бъде изключително важна за куриерската фирма и за потребителя в края на търговския процес.

Обозначение на продукт като чуплив

1. Влезте в админ панела на своя онлайн магазин.
2. Отидете на Каталог > Продукти.
3. Ако желаете да обозначите като "чуплив" вече съществуващ продукт, натиснете бутона за редактиране срещу съответния продукт.
обозначение на чупливи продукти 1 additional

По-надолу в страницата, под категория Стойности на продукта. За да поясните, че съответният продукт е чуплив, натиснете бутона-превключвател към опцията "Чуплив".

Чуплив продукт 2-1

За да потвърдите промените, натиснете бутона Запази в горния десен ъгъл на екрана.

Ако искате да обозначите като чуплив  ново качен в каталога продукт, процедурата е същата, но след като сте натиснали бутона Създаване на продукт.