1. Помощен център
  2. Персонализирана интеграция на ERP

Обработка на поръчка за закупуване и операции с входящ инвентар

В процеса на работа на всеки онлайн магазин се налага оптимизиране на складовата наличност, което налага заявката и покупка на инвентар

Чрез интегрираната ERP система, вие лесно можете да следите и обработвате поръчки и операции с входящ инвентар за нуждите на онлайн магазина. 

Преглед на покупки 

За да прегледате актуалните поръчки за покупки, 

1. Отидете в главно меню.

Обработка на поръчка за закупуване 1

2. ИзберетеПокупка.

Обработка на поръчка за закупуване 2

3. В отворилия се панел може да разгледате и управлявате поръчки за инвентар.

Обработка на поръчка за закупуване 3

Заявка на нова поръчка/стока 

В случай на недостатъчен инвентар за даден продукт във вашия склад, поръчката на нови артикули става по следния начин: 

1. Отидете на главно меню > Покупка.

2. Натиснете Поръчки.

Обработка на поръчка за закупуване 4

3. Натиснете Поръчки за покупки.

Обработка на поръчка за закупуване 5

4. Натиснете бутона Нов.

Обработка на поръчка за закупуване 6

5. Във формата за покупка, въведете името на вашия доставчик/Търговец (след клик в полето, в падащо меню ще се покажат всички запазени ваши доставчици на стока до момента).

Обработка на поръчка за закупуване 7

6. Изберете Add a product. Започнете да вписвате името на продукта, който желаете да поръчате.
* Алтернатива – при клик в полето, в падащо меню ще се появят всички продукти, които сте регистрирали в ERP системата. Можете да изберете нужния артикул от списъка. 

Обработка на поръчка за закупуване 8

Обработка на поръчка за закупуване 9

 

7. Въведете количество – срещу избрания вече продукт, кликнете в колоната Количество и въведете количеството артикули, което желаете да поръчате от своя доставчик.


8. Задайте единична цена на артикула.

Обработка на поръчка за закупуване 10

9. За да потвърдите оформената заявка, натиснете бутона Потвърдете поръчката.

Обработка на поръчка за закупуване 11

10. След потвърждението ще се появи и оформената поръчка с всички данни по нея.

Обработка на поръчка за закупуване 12

Отразяване на постъпила в склад поръчка 

След заявката на продукти за вашия онлайн магазин, те трябва да бъдат отразени и в складовата наличност, след като бъдат доставени. 

 

1. След като получите потвърждение за доставения инвентар във вашия склад, е нужно да влезете отново в направената заявка.

(Главно меню > Покупка > Изберете съответната поръчка от списъка с поръчки)

2. Натиснете бутон Касова бележка.

Обработка на поръчка за закупуване 13

3. В колоната Извършен, кликнете върху реда срещу заявения продукт и въведете количеството, което е получено във вашия склад. (в идеалния случай, полученото количество е равно на заявеното от вас).

Обработка на поръчка за закупуване 14

4. Потвърдете въведената информация чрез бутона Валидирай.

Обработка на поръчка за закупуване 15

5. Промяната в количеството на заявения продукт ще бъде автоматично отразена в продуктовата информация в ERP системата.