Основни настройки на магазина

Основните настройки на онлайн магазина са важен елемент в подготовката ви за онлайн бизнес

През админ панела имате достъп до редица полезни настройки и функционалности, които да представят продуктите и бизнеса ви по оригинален начин и добре функциониращ начин.

За да стартирате своя уеб магазин и го направите функционален, трябва да извършите следните стъпки:

Настройка на вашия магазин

Отидете на Магазин > Настройки > Общи

В панела Настройки можете да конфигурирате информация, свързана както с процеса на регистрация, така и други полезни настройки.

Сред тях са:

  • име на сайт
  • име а домейн на магазина
  • език по подразбиране
  • имейл
  • валута
  • телефон за за връзка и много други

Допълнителни настройки на вашия магазин

Отидете в Магазин > Настройки

Настройките са разделени в няколко категории:

  • Общи - съдържа общите настройки на вашия уеб магазин, както и настройки за SEO (оптимизация за търсачки), за да увеличите видимостта на уебсайта.
  • Лого - предоставя контроли за качване на различни лога за вашия уеб магазин.
  • Социални мрежи - предоставя контроли за добавяне на връзки към вашите страници в социалните мрежи, включително Facebook, Instagram, TikTok и други.
  • Каталог - предоставя опции за дефиниране на видимостта на артикули извън склад и прилагане на ДДС на глобално ниво, т.е. в целия ви каталог.