Персонализиран редактор на код

Функцията за редактиране на HTML код ви дава възможност да персонализирате дизайнa на магазина си без помощ от Поддръжка на клиенти. Така спестявате време и гарантирате, че магазинът ви ще се откроява

Достъп и използване на редактор на код

  1. Отидете в Дизайн > Редактор на код.1 B
  2. Въведете кода си в полето Хедър на сайта. 2 b Този код ще бъде поставен между таговете <head> и </head> в горната част на всяка страница от сайта, което е подходящо за елементи, които трябва да се визуализират първо.
  3. Въведете кода си в полето Футър на сайта. 3 b Този код ще бъде поставен между таговете <body> и </body> в долната част на всяка страница на сайта, подходящ за елементи, които трябва да се визуализират, след като всичко останало на страницата е заредено.
  4. Уверете се, че кодът ви е правилен и натиснете бутона Запази, за да потвърдите. 

Забележка:

В зависимост от темата на магазина ви и ограниченията на дизайна, някои персонализации може да не се покажат както е предвидено. Винаги имайте предвид общите насоки за дизайн и съвместимостта с избраната от вас тема, когато добавяте персонализиран код.