Продуктови типове - значение и употреба

Понятието за продуктов тип в платформата NEXT BASKET се използва за групи от продукти, към които има определени атрибути. Сами по себе си продуктовите типове обединяват различните групи продукти, за да може определена група атрибути да може да се добави към съответните продукти.

Ако в един конфигуриран магазин имаме голям брой атрибути, които искаме да добавим към определени продукти, то продуктовите типове ще помогнат за групирането на тези атрибути към съответните продукти.

Пример:

Ако в един магазин имаме продукти, които са от продуктов тип дрехи, то към този продуктови тип могат да бъдат добавени съответните атрибути, като размер, цвят, материя и т.н.

Продуктови типове - значение и употреба additional

Продуктовите типове са полезна функционалност за разделяне на различните атрибути и продукти на отделни типове. Това спомага за по-добро разделение при конфигурацията на вашия онлайн магазин.