Редактиране или промяна на общите настройки

В раздела Общи настройки можете да извършите редица промени по вашия онлайн магазин - такива, които рефлектират върху визуалната част на магазина или други, свързани с неговата функционалност и готовност да обслужва вашите клиенти.

Основни настройки 

Отидете в Магазин > Настройки
Редактиране или промяна на общите настройки 1

Редактиране или промяна на общите настройки 2 additional

  1. Име на сайта - то обикновено съответства на името на вашия бранд/марка.
  2. Вижте домейн името на предната част на магазина - това е URL адресът на вашия онлайн магазин, без частта "https://". Тази стойност не може да бъде променяна.
  3. Изберете/променете Език по подразбиране от падащия списък. Всички елементи на потребителския интерфейс на вашия уеб магазин ще бъдат видими на избрания от вас език.
  4. Изберете Валута по подразбиране от падащия списък. Всички покупки във вашия уеб магазин ще се извършват в тази валута.
  5. Въведете имейл адрес за контакти. Въведеният адрес ще бъде видим в заглавието на началната страница на вашия сайт и в колоната "Контакти" във футъра.
  6. Въведете Имейл за препоръки. Въведеният адрес ще бъде видим в секцията с препоръки във футъра. Обикновено, този адрес се използва за предложения и оплаквания.
  7. Въведете валиден телефонен номер. Той ще бъде видим в заглавието на началната страница на вашия сайт и в колоната Контакти във футъра. 
  8.  Въведете Локация (физически адрес) на вашия уеб магазин. Това поле не е задължително.

    Редактиране или промяна на общите настройки 3