Редактиране на данните за поръчката

Ефективното управление на поръчките е от ключово значение за успеха на онлайн бизнеса

С NEXT BASKET можете да проследявате завършените поръчки и да променяте съществуващите поръчки, за да гарантирате точността и удовлетвореността на клиентите си.

За да започнете да редактирате поръчка, преминете към панела за администриране на вашия магазин NEXT BASKET:

  1. От главното меню изберете Продажби.
  2. Натиснете Поръчки. 1Това ще ви насочи към таблото за управление на поръчките. Тук ще намерите изчерпателен списък на всички поръчки, направени чрез вашия онлайн магазин.
    Всеки запис включва съществени подробности - уникалния код на поръчката, име на клиента, телефонен номер, адреса за доставка, датата на поръчката, статуса на поръчката и плащането, начина на плащане, номера на генерираната фактура (ако е приложимо) и общата сума на поръчката.
  3. Намерете поръчката, която искате да редактирате, и натиснете бутона View (представен с иконка на око) до желаната поръчка в колоната Действия. Това ще ви отведе до страницата с подробна информация за поръчката.2
  4. Натиснете иконката на молив до заглавието на раздела, който искате да редактирате. 3
  5. Променете полетата, които желаете, и натиснете Запази.4
  6. 5  

Повторете тези стъпки за всеки раздел на поръчката, който желаете да коригирате. Важно е да проверите дали цялата информация е правилна и актуална, за да предотвратите потенциални проблеми с изпълнението на поръчката.