Сайт в Режим на Поддръжка (и клиенти със специален достъп до магазина)

Регулирайте съобщението "Сайт в процес на изграждане" към вашите клиенти, когато вашият онлайн магазин е в поддръжка

Наличието на съобщение "Сайт в процес на изграждане" на вашия уеб магазин е от съществено значение за поддържането на професионален имидж и осигуряването на доверието на клиентите. То информира посетителите, че се извършват актуализации или поддръжка, предотвратявайки объркване и подобрявайки цялостното потребителско изживяване.

Обикновено, докато вашият онлайн магазин е "в процес на поддръжка", достъпът на клиентите ще бъде ограничен. Въпреки това, в админ панела на вашия онлайн магазин можете да настроите специален списък на важни за онлайн бизнеса ви клиенти, чието пазаруване няма да бъде засегнато, докато работите по вашия уеб магазин. За да добавите клиенти с списъка със специален достъп, ще ви е необходим техният IP адрес.

Как да намерите IP адресите на клиенти:

 1. В главното меню на админ панела отидете на Клиенти.
  сайт в режим на подръжка 1
 2. Изберете Списък клиенти.
  сайт в режим на подръжка 2
 3. Намерете клиента, който искате да добавите в специални списък, и натиснете иконката за преглед "око".
  сайт в режим на подръжка 3
 4. Копирайте IP адреса от полето Последно използван IP (може да се наложи да скролнете до долната част на екрана, за да откриете опцията).
  сайт в режим на подръжка 4

За да настроите опцията "Сайт в процес на изграждане/поддръжка" и да включите копирания IP адрес на клиента в специалния списък,

 1. Отидете на Магазин > Настройки.
  сайт в режим на подръжка 5
 2. Изберете Режим на поддръжка.
  сайт в режим на подръжка 6
 3. В предназначеното поле въведете IP адреса(ите) на клиентите, на които желаете да предоставите достъп, докато извършвате поддръжка. Можете да добавите повече от един IP адрес, разделени със запетая.
 4. Изпoлзвайте бутона-превключвател "Ограничете достъпа до вашия магазин" за да спрете достъпа до вашия онлайн магазин.
  сайт в режим на подръжка 6+1-1
 5. Потвърдете с бутона Запази.
  сайт в режим на подръжка 7