Създаване и редактиране на заглавия и описания на продукти

Създаването на заглавие за продукт е необходимо, за да публикувате нов продукт в онлайн магазина си. Добавянето на добро описание прави вашите продукти привлекателни и интересни за вашите клиенти.

Добавяне на заглавие към нов продукт

Отворете вашия магазин, отидете в Каталог>Продукти>Създаване на продукт.

1 bg-1

Под "Стойности на продукта", намерете полетата "Име на продукта" и "Описание на продукта", където можете да добавите нужното съдържание. 2

За да потвърдите настройките си, натиснете бутона "Запази".


Редактиране на съществуващи заглавия и описания на продукти

Винаги можете да промените заглавие или описание на продукт в Административния панел. За да направите това, отидете в Магазин>Каталог>Продукти. Натиснете бутона за редактиране на продукта, чието съдържание искате да промените.

Screenshot 2024-05-28 at 11.15.27

В Таблото за редактиране на продукта намерете и променете съдържанието, което искате да коригирате. Потвърдете промените си, като натиснете "Запази".

 
Гледайте нашето видео по-долу - то върви ръка за ръка с инструкциите в тази статия: