Създаване на Атрибути

Оптимизиране на предлагането в е-магазина чрез добавянето на атрибути

Атрибутите представляват общи свойства на конкретен тип продукти. Например, вашият тип продукт може да бъде "мъжки обувки", но трябва също да определите номерация за всеки чифт, което е вид атрибут.

Типове атрибути и стойности

В зависимост от типовете на вашите продукти, има смисъл да имате различни типове атрибути, проектирани да паснат на възможно най-много продукти в магазина ви.

Атрибутите могат да имат няколко типа и съответни стойности, които можете да избирате при създаването на нов атрибут на Каталог > Атрибути > Създаване на атрибут > Тип на атрибута:

Създаване на Атрибути additional

Атрибут Тип на стойностите и Описание
Текстово поле Използвайте една или няколко думи, за да опишете продукта в обикновен текст.
Многоредово поле Използвайте няколко реда текст, за да добавите подробна информация за продукта си.
Свободен текст Възможност за допълнително форматиране на въведения текст.
Да/Не Използвайте този атрибут за всяка характеристика с двоични стойности.
Например: водоустойчив срещу неводоустойчив
Един избор Определете кои стойности са налични за даден продукт. Например: възможни цветове на продукт.
Множествен избор Комбинация от няколко стойности, например различни размери на обувки или цветове.
Например:
размер на обувката: UK 6, UK 7, UK 8, UK 9, и др.

Създаване на атрибут

Каталог > Атрибути

 1. Отидете на Каталог > Атрибути и изберете Създаване на атрибут:
  add attributes additonal 1

 2. Въведете Име на атрибута. Това име е видимо само в Административния панел.
 3. Въведете Име в уебсайта. Това име е видимо само в уеб магазина.
 4. Изберете Тип на атрибута от наличните опции.
 5. Въведете съответната/ите стойност/и за атрибута.създаване на атрибути 2

  С атрибути Един избор и Множествен избор, отидете на Добавете нова стойност и натиснете иконката '+'.  
 6. Въведете стойност. Повторете процеса за всяка следваща опция, която искате да добавите (пример: въвеждане на номерация на обувки - 34, 35, 36).

  създаване на атрибути 3


  add attributes additonal BG 2-2

 7. Може да зададете дали даден атрибут да се:
  - Ползва се за филтриране
  - Показва в продуктовата картичка
  - Може да се търси (в търсачката на онлайн магазина)
  - Може да се сравнява
  add attributes additonal BG 3
 8. Натиснете Запази.

Внимание!

Не можете да изтривате атрибути след като ги създадете. Затова добавяйте само тези, от които ще имате нужда. Винаги можете да добавяте по-късно.

С Атрибутите тип Един избор и Множествен избор не можете да редактирате или премахвате съществуващи стойности. Можете само да добавяте нови.

 

Гледайте нашето видео по-долу - то върви ръка за ръка с инструкциите в тази статия: