1. Помощен център
  2. Персонализирана интеграция на ERP

Създаване на продуктови категории, класове и характеристики

Лесно създаване на нужните за онлайн магазина продуктови Категории, Класове и Характеристики

Създаването на продуктови Категории, Класове и Характеристики е важен етап от  управлението и поддръжката на вашия онлайн магазин през ERP платформата.

Създаване на продуктова категория през ERP платформата 

  1. Влезте в ERP платформата.
  2. Отидете на главно меню.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 1

3. Изберете Инвентар.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 2

4. Натиснете Конфигурация.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 3

5. От падащото меню изберете Продуктови категории.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 4

6. Натиснете бутон Нов.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 5

7. Въведете име на категорията.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 6

8. За да потвърдите създаването на новата категория, натиснете бутона Save manually.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 7

*(При синхронизирани ERP платформа и админ панела на вашия онлайн магазин) Новосъздадената продуктова категория ще се визуализира и в админ панела на вашия магазин. 

Създаване на продуктов клас (продуктов тип) 

  1. Отидете на главно меню.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 8

2. Изберете Инвентар.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 9

3. Натиснете Конфигурация.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 10

4. Изберете Продуктови Класове.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 11

5. Натиснете бутона Нов.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 12

6. Въведете име на класа.

7. Добавете характеристики. За да добавите характеристики за съответния продуктов клас, натиснете Добави ред.

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 13

* В случай че нямате въведена Характеристика, подходяща за съответния клас (или желаете да добавите нова), кликнете върху Добави ред и започнете да вписвате дадена характеристика (пр. тегло) в полето. Ако такава липсва, натиснете опцията Create and edit, за да създадете новата Характеристика. 

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 15

създаване на продуктови категории, класове и характеристики 14

8. Изберете тип Характеристика.

image (3)

Типове Характеристики

Single line text field -  Едноредово поле за въвеждане на текст.

Text Area - Многоредово поле за въвеждане на параграфи от текст, като например описание на продукт.

Text Editor - Функционален текстов редактор на мястото на Характеристиката.

Dropdown - Показва падащ списък със стойности, който приема само единичен избор.

Multiple Select - Показва падащ списък със стойности, който позволява множествени избори.

9. Според избраната Характеристика, отбележете появилите се отметки. Потвърдете с бутон Запазете и затворете.

image (4)  

*Друг вариант за създаване на нови Характеристики е да достъпите опцията през главно меню > Инвентар > Конфигурация > Характеристики.