Създаване на продуктов тип

Можете да създадете вашите продуктови типове през секция Каталог > Продуктови типове > Създаване на продуктов тип:

Създаване на продуктов тип 1 edit

 

Добавете име на продуктовия тип, след което и вече създадените атрибути в магазина към съответния продуктов тип:

Създаване на продуктов тип 2 edit

 

След като създадете продуктовия тип и добавите желаните към него атрибути, можете да ги добавите и към вашите продукти. Когато отидете в детайлната страница на продукта и кликнете на атрибути, от падащото меню ще се визуализират всички създадени продуктови типове в магазина:

Създаване на продуктов тип 3 edit

Вече имате създадени продуктови типове, което ще ви помогне за групирането на различните атрибути към даден продукт.

 

Гледайте нашето видео по-долу - то върви ръка за ръка с инструкциите в тази статия: