1. Помощен център
  2. Персонализирана интеграция на ERP

Управление на доставчиците и клиентите в ERP

Ефективното управление на доставчиците и клиентите е от решаващо значение за доброто функциониране на всеки онлайн бизнес. Тази статия предоставя изчерпателно описание стъпка по стъпка за създаване на бизнес контакти в ERP системата.

Създаване на бизнес контакт

ERP системата осигурява гъвкавост, като позволява на даден контакт да служи едновременно като клиент и доставчик. Това е особено полезно, когато се работи с контрагенти, които могат да изпълняват и двете роли едновременно.

  1. Изберете модул Контакти. 1-1
  2. Натиснете бутона Нов, за да инициирате създаването на нов бизнес контакт. 
  3. Изберете типа на контакта в зависимост от естеството на транзакциите:
  • Индивидуално: Идеален за физически лица, като например клиенти, които правят индивидуални поръчки.2-1 3
  • Фирма: Подходящ за юридически лица, за които се изискват допълнителни данни като номер по ДДС или ЕИК. 4
4.   Попълнете данните на бизнес клиента. 
5.   Натиснете бутона Save manually, за да завършите процеса. 5

Бележка: Каквито данни въведем във формуляра за контакт, това ще се визуализира и в печатната форма на фактурата при продажба.

Препоръчително е доставчикът да бъде предварително създаден за случаи, в които има нужда от обработка на поръчка за покупка, с цел легалната информация (ДДС, адрес на фирма и др.) да е предварително въведена. Контактът също може да се създаде по време на направата на заявката.

create and edit

Като следват тези инструкции, партньорите могат ефективно да управляват доставчиците и клиентите в рамките на ERP системата. Възможността за създаване на бизнес контакти с двойни функции добавя ниво на гъвкавост, което отговаря на динамичния характер на бизнес взаимоотношенията в онлайн търговията.