Общ преглед на поръчки в платформата на NEXT BASKET

Бърз и лесен достъп до информацията за всеки продукт във вашия онлайн магазин

Управлението на поръчки е основна част от мениджмънта на вашия онлайн бизнес. За успешна е-търговия е необходимо да имате пълен контрол върху продажбите и съответно поръчките направени през вашия магазин.

NEXT BASKET предоставя такава възможност, като систематизира и групира всички завършени поръчки в отделна секция на Административния панел на магазина.

Това прави управлението на поръчки лесно и прегледно. Чрез платформата на NEXT BASKET, можете лесно да следите информация за поръчките, включително: поръчани артикули, клиентът който ги е поръчал, имейлът, от който са поръчани и много други.

За да следите поръчките,

Отидете на Продажби > Поръчки:

Управление на поръчки в платформата на NEXT BASKET 1

В тази секция ще бъдат включени всички поръчки. Всяка една поръчка има следните данни:

  • собствен уникален код
  • име на клиента
  • телефон
  • адрес, до който трябва да бъде доставена поръчката
  • дата, на която е направена поръчката
  • статус на поръчката
  • статус на плащането, начин на плащане, номер на товарителница, ако е генерирана, и общата сума на поръчката.

Управление на поръчки в платформата на NEXT BASKET 2

Детайли на поръчката

За да прегледате детайлите на една поръчка, натиснете бутона в колона Действия срещу съответната поръчка:
Управление на поръчки в платформата на NEXT BASKET 3

В детайлната страница на поръчката можете да видите същата информация, като при списъка с поръчки, но в повече детайли.

Ако смятате, че поръчката е готова да бъде изпратена към крайния клиент, можете да натиснете бутона Генерирай товарителница и съответно автоматично ще бъде създадена товарителница в PDF формат и изтеглена локално на устройството, което използвате.
Orders overview additional BG

Вече успешно можете да управлявате поръчките си влезли във вашия онлайн магазин!

Гледайте нашето видео по-долу - то върви ръка за ръка с инструкциите в тази статия: