Управление на роли в онлайн магазина

Платформата на NEXT BASKET осигурява възможност да контролирате достъпа то Аминстративния панел на вашия онлайн магазин

Като главен админ на вашия Административен панел, можете да позволите или ограничите права на свои колеги или партньори, които да имат алтернативен на вашия или частичен достъп до функциите му.

Управление на ролите

Влезте във вашия магазин, след което отидете най-долу вляво в главното меню на Бизнес > Роли.
Управление на роли в магазина 1
В появилото се поле ще се визуализират всички роли, които са въведени в управлението на вашия магазин.
За всяка роля има обособени няколко определения:
  • име на ролята
  • дата на създаване
  • последна промяна
  • действия
За да създадете нова роля, натиснете бутона Създайте роля и въведете нужната информация.

Управление на роли в магазина 2

Промяна на функциите на членове от екипа на вашия онлайн магазин

В случай че желаете да добавите или ограничите част от правата на някоя от ролите във вашия онлайн магазин, това може да стане в няколко лесни стъпки.
В колоната Действия, натиснете бутона за редактиране срещу ролята, която искате да промените.
Управление на роли в магазина 3

Ще се визуализират няколко основни полета:
- Под Коригирай роля можете да промените името на съответната роля както и нейното описание на длъжността.
- Може да въведете и име на съответния потребител
- В десния край на полето е списъкът с функции, които може да има всяка роля (всеки член на екипа на вашия уеб магазин). За да изключите или добавите дадена функция, просто отметнете кутийката срещу съответната дейност.
Роли 2

 

Ако спрете достъпа на дадена Роля до всичко в секция Продукти, ролята няма да има достъп и до функциите, които касаят данни за продукти или секция Категории.

 

Задаване на Роля

След създаване на определени Роли за управлението на вашия онлайн магазин, лесно можете да ги задете към конкретен ваш служител.

За целта,

след създаване на ролята, 

1. Отидете в Бизнес Управление на потребителите.

3. Натиснете бутон Поканете потребител.

роли additional 1

4. Въведете имейл адреса на потребителя, за когото желаете да възложите Роля във вашия онлайн магазин.

5. Изберете типа роля, за която желаете да предоставите права.

6. Потвърдете с бутона Поканете.

роли additional 2